Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2014/05/16 11:18:30
Pozostało już tylko kilka dni na składanie wniosków do Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że 16 czerwca 2014 roku kończy się nabór wniosków do XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Ewentualne pytania dotyczące niniejszego przedsięwzięcia można kierować do Biura Konkursu, tel.: 22 432 83 12 lub na adres mailowy: konkursppp@parp.gov.pl

Polski Produkt Przyszłości

Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe*, przedsiębiorcy i konsorcja: jednostka naukowa-przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

 1. produkt przyszłości jednostki naukowej,
 2. produkt przyszłości przedsiębiorcy,
 3. produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca. 

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt:

 • jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony),

albo

 • został wdrożony do praktyki produkcyjnej - w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu – (projekt wdrożony).

Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu.

Oprócz w/w nagród, Organizator Konkursu przewiduje również przyznanie nagród specjalnych:

 • za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,
 • za projekt z branży ICT,
 • za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w procesie oceny zgłoszonych rozwiązań.

Wnioski konkursowe można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

do dnia 16 czerwca 2014 roku, do godz. 16.30

na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl

  

Dokumenty dla uczestników XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości:

Regulamin Konkursu Polski Produkt Przyszłości, w tym:

 1. Formularz zgłoszenia projektu do Konkursu PPP,
 2. Wykaz branż technologicznych,
 3. Instrukcja przygotowania załączników do projektu zgłoszonego do Konkursu PPP,
 4. Kryteria oceny wstępnej projektu zgłoszonego do Konkursu PPP,
 5. Kryteria oceny zasadniczej projektu zgłoszonego do Konkursu PPP,
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji o projekcie zgłoszonym do Konkursu PPP,

oraz

 1. Arkusz oceny wstępnej projektu zgłoszonego do Konkursu PPP,
 2. Arkusz oceny zasadniczej projektu zgłoszonego do Konkursu PPP,
 3. Deklaracja bezstronności i poufności eksperta/członka Kapituły Konkursu PPP.

  Informacje nt. laureatów poprzednich edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości zamieszczone są na stronie http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_86624.asp  

 *W Polsce - jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt. 9a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615). W pozostałych państwach UE – jednostki naukowe określone przepisami krajowymi.  

Autor:Wojciech Sadowiec 
powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości