- A A A+ |

I posiedzenie Kapituły XIX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 29 czerwca 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły XIX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Spotkanie poprzedziła ocena wstępna projektów, która stanowiła punkt wyjścia przy wyborze prac konkursowych do następnego etapu Konkursu tj. oceny zasadniczej projektów.

więcej »

CSR zwiększa konkurencyjność regionów – raport PARP

Dzięki działaniom zrealizowanym w obszarze CSR, 52% przedsiębiorstw wprowadziło nowe produkty (towary lub usługi), 46% przedsiębiorstw rozwinęło nowe obszary działalności, 57% firm pozyskało nowych klientów, a w 22% przedsiębiorstw odnotowano zmniejszenie kosztów działalności.

więcej »

Wyszehradzki Instytut Patentowy

Od 1 lipca br. rozpoczyna działalność Wyszehradzki Instytut Patentowy obejmujący cztery państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej: Czechy, Polskę, Słowację i Węgry. Celem nowej instytucji patentowej jest zapewnienie zgłaszającym z tych państw łatwiejszego i bardziej przyjaznego niż dotychczas dostępu do międzynarodowej procedury ochrony patentowej w systemie PCT...

więcej »

Giełda kooperacyjna Meet in Italy for Life Science, 26-27 października 2016 r. Rzym

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej Meet in Italy for Life Science, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2016 r. w Rzymie. Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży ...

więcej »

Międzynarodowa giełda kooperacyjna dla klastrów

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w kolejnej edycji międzynarodowej giełdy kooperacyjnej dla klastrów – 4th Cluster Matchmaking Conference, która odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 września 2016 r.

więcej »

Lato w Laboratorium Wyobraźni PPNT

Lato w mieście też może być ciekawe! Poznański Park Naukowo-Technologiczny zaprasza do Laboratorium Wyobraźni. Przez cały lipiec, siedem dni w tygodniu, można zwiedzać interaktywną wystawę, przeprowadzać ciekawe eksperymenty i podziwiać kosmos w Planetarium. Laboratorium Wyobraźni PPNT będzie czynne codziennie od godziny 9:00.

więcej »

Przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący polityki klastrowej

Komisja Europejska opublikowała niedawno na swojej stronie internetowej Smart Guide to Cluster Policy- przewodnik, który podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie w jaki sposób lepiej wykorzystać klastry do promowania modernizacji przemysłu w regionach, wspierania rozwoju MSP i wzmacniania inteligentnych specjalizacji.

więcej »

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2016 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości