Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2014/12/01 13:41:57
Święto polskich innowacji

1 grudnia 2014 roku to szczególny dzień dla polskich innowacji. Tego dnia, w Łazienkach Królewskich w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom trzech prestiżowych konkursów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które łączy wspólny mianownik – propagowanie innowacyjności najwyższych lotów. W trakcie spotkania Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak, wręczyli nagrody laureatom XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, V edycji Konkursu Słowa dla Innowacji oraz IV edycji Konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

XVII edycja „Konkursu Polski Produkt Przyszłości”, którego celem jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów, mających szansę zaistnieć na rynku polskim, została przeprowadzona w trzech kategoriach – jednostki naukowe, przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorców i jednostek naukowych. W poszczególnych kategoriach nagrodę główną otrzymali kolejno:

 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM w Otwocku za projekt pt.: „ItraPol i LutaPol, prekursory radiofarmaceutyków do zastosowań w radioterapii onkologicznej” (kategoria: produkt przyszłości jednostki naukowej) - prekursory radiofarmaceutykówItraPol i LutaPol, z nowoczesnej linii produkcyjnej uruchomionej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, rozszerzają wachlarz możliwości leczenia schorzeń nowotworowych.

 • Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. w Kajetanach za projekt pt. „Stymulator polimodalnej percepcji sensorycznej” (kategoria: produkt przyszłości przedsiębiorcy) - stymulator polimodalnej percepcji sensorycznej jest innowacyjnym urządzeniem służącym do prowadzenia specjalnie opracowanej terapii, która swoimzasięgiem obejmować będzie zmysły słuchu, wzroku i dotyku, umożliwiając oddziaływanie w wielu grupach zaburzeń.

 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. wraz z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" za projekt pt. „Plastyfikator tworzyw sztucznych” (kategoria konsorcjum: i jednostka naukowa) - substytucyjny plastyfikator orto-ftalanowych estrów tworzyw sztucznych jest bezpiecznym plastyfikatorem odpowiadającym najwyższym standardom jakościowym i aplikacyjnym poprzez zastosowanie unikalnej technologii produkcji.

Kapituła Konkursu zdecydowała również o przyznaniu szeregu wyróżnień i dwóch nagród specjalnych.

W kategorii „produkt przyszłości jednostki naukowej” wyróżnienia otrzymały następujące projekty:

 • Rozdzielnica średniego napięcia typu PREM-GO” zgłoszony przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z Katowic” - nowe rozwiązanie pola rozdzielczego średniego napięcia w istotny sposób podnosi bezpieczeństwo wydobycia w kopalniach, zwłaszcza w kopalniach z atmosferą metanową i zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.
 • System kryptograficzny” zgłoszony przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wyróżnione rozwiązanie umożliwia realizację bezwarunkowo bezpiecznego systemu kryptograficznego. Jego zastosowanie w teleinformatyce, e-usługach bądź systemach elektronicznego obiegu dokumentów, podniesie poziom bezpieczeństwa: szyfrowania danych, podpisu cyfrowego, autoryzacji i kontroli dostępu.
 •  Ceramiczne podkładki segmentowe do spawania w osłonie gzowej stali i stopów specjalnych” zgłoszony przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach - konstrukcja segmentowych podkładek ceramicznych do spawania według wyróżnionego projektu, umożliwia ich wielokrotne stosowanie oraz doprowadzenie gazu ochronnego bezpośrednio do grani spawu, co w bardzo dużym stopniu ogranicza jego zużycie.

W kategorii „produkt przyszłości przedsiębiorcy” wyróżniono następujące projekty:

 • Pianosilikaty” zgłoszony przez firmę Ipanterm Sp. z o.o. z Wrocławia. Nagrodzone rozwiązanie to innowacyjna z zakresu budownictwa, materiałów izolacyjnych, chemii budowlanej i materiałów uszczelniających. Wyróżnia je prosta metoda wytwarzania oraz możliwość wykorzystania ogólnie dostępnych nieorganicznych substratów.
 • System rejestracji dźwięku przestrzennego AudioSense 3D” zgłoszony przez firmę Zylia Sp. z o.o. z Poznania - to rozwiązanie umożliwiające nagrywanie dźwięku przestrzennego przy pomocy miniaturowych mikrofonów bezprzewodowych. System ten nie tylko rejestruje dźwięk, ale dokonuje też separacji źródeł dźwięku w przestrzeni i pozwala nimi manipulować.
 • wysokoefektywnego odzysku ciepła w systemach wentylacyjnych” zgłoszony przez firmę INWENT Piotr Żółkowski z Lublina.  wysokoefektywnego odzysku ciepła, która opiera się na centrali ACAV Hi-ECO przynosi oszczędność nawet o 35% energii wykorzystywanej do ogrzewania lub chłodzenia powietrza. Właściwości centrali umożliwiają również uzyskanie przepływu powietrza do 25 000 m3/h spełniającego najwyższe wymogi klas energooszczędności.

Ostatnią kategorią, w której były przyznawane wyróżnienia był „produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa – ”. Tutaj wyróżnienia zostały przyznane dwóm projektom:

 • Ciągnikowi Akumulatorowemu GAD-1”, których autorami są Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach oraz NAFRA Polska Sp. z o.o. z Rybnika. Ciągnik akumulatorowy GAD-1 przeznaczony jest do przewozu ludzi i sprzętu w podziemiach kopalń, po podwieszonej, dwuteowej trasie szynowej. Jego system napędowy jest rozwiązaniem innowacyjnym w skali światowej. Ciągnik poprawia bezpieczeństwo i warunki pracy załóg górniczych, nie emituje szkodliwych czynników do środowiska: spalin, ciepła i hałasu.
 • Technologii azotowania w niskotemperaturowej plazmie narzędzi ze stali szybkotnących” autorstwa Instytutu Mechaniki Precyzyjnej z Warszawy oraz firmy TIZ Implements Sp. z o.o.z Warszawy. Wyróżniona umożliwia obróbkę specjalistycznych narzędzi o bardzo złożonych kształtach. Jest to proces konkurencyjny do stosowanych obecnie metod PVD i CVD, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

Nagrodę specjalną za projekt z branży ICT otrzymał System kryptograficzny” zgłoszony przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Natomiast Minister Gospodarki przyznał nagrodę specjalną „eCO2innowacje” dla produktu o największym potencjale w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nagrodę tę otrzymał projekt wysokoefektywnego odzysku ciepła w systemach wentylacyjnych” firmy INWENT Piotr Żółkowski z Lublina.

Gala „Konkurs Polski Produkt Przyszłości” była także okazją do rozstrzygnięcia rywalizacji pomiędzy przyszłymi naukowcami lub innowacyjnymi przedsiębiorcamiponieważ „Akademicki Mistrz Innowacyjności” to inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowana do młodych ludzi - absolwentów uczelni, którzy w swoich pracach magisterskich bądź inżynierskich zainteresowali się innowacyjnymi projektami. W czwartej już edycji Konkursu Kapituła oceniła blisko 50 prac.

Najważniejsze trofea trafiły do rąk absolwentów poznańskich uczelni. Nagrodę główną i tytuł Akademickiego Mistrza Innowacyjności otrzymali absolwenci Politechniki Poznańskiej: Tomasz Mańkowski oraz Jakub Tomczyński za pracę „Konstrukcja protezy dłoni sterowanej za pomocąsygnału EMG”.

Praca została przygotowana na Wydziale Elektrycznym Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej. Promotorem rozprawy jest dr inż. Piotr Kaczmarek. W pracy przedstawiono projekt oraz realizację prototypu protezy dłoni sterowanej sygnałami elektromiograficznymi. Dysertacja została doceniona za dojrzałość naukową, aspekty praktyczne pracy, nowatorską i dojrzałą prezentacjęrozwiązania, efekty społeczne oraz zaawansowany prototyp.

Wyróżnienia w Konkursie Akademicki Mistrz Innowacyjności zostały przyznane:

 • Mirosławowi Adamowi Bonowskiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pracę „Projekt złącza zatrzaskowego do łączenia elementów płytowych”, oraz
 • Aleksandrowi Mierzbiczakowi z Politechniki Poznańskiej za pracę „Zastosowanie układu napędowego z udziałem superkondensatora w autobusie miejskim wybranej linii autobusowej MPK Poznań”.

Praca Mirosława Bonowskiego została przygotowana na Wydziale Technologii Drewna w Katedrze Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Promotorem rozprawy jest dr inż. Łukasz Matwiej. Głównym celem pracy było zaprojektowanie i wykonanie prototypu złącza zatrzaskowego do łączenia elementów płytowych. Dysertacja została doceniona za wysoki stopień aplikacyjności (projekt zaawansowany),bardzo dobrze rozpoznany rynek, co między innymi dajebardzo dobrą podstawę do założenia własnej firmy.

Praca Aleksandra Mirzbiczaka została przygotowana na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Promotorem rozprawy jest dr hab. inż. prof. PP Marian Jósko. Celem pracy dyplomowej było przedstawienie, na podstawie własnych badań i symulacji propozycji superkondensatorowego układu napędowego dla autobusu kursującego na jednej z tras Poznania. Dysertacja została doceniona za prezentację i zaangażowanie autora w bardzo zawansowane prace badawcze oraz praktyczne podejście do tematu.

Nagrodę specjalną otrzymała Aleksandra Mohr z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku za pracę „Ptaki w mieście. Projekt kompensacyjnego miejsca lęgowego dla jerzyka”.

Praca została przygotowana na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Promotorem rozprawy jest dr hab. Jarosław Szymański. Praca została doceniona za wszechstronne ujęcie tematu. Autorka zwraca uwagę nie tylko na design, ale także na warunki otoczenia zewnętrznego, przygotowała także kilka wersji prototypów a każdy z nich był bardzo dopracowany.

Klamrą spinający powyższe Konkursy i jednocześnie ostatnim punktem Gali PARP było uhonorowanie dziennikarzy popularyzujących tematykę innowacyjności i działania proinnowacyjne podejmowane przez przedsiębiorców, instytucje, organizacje, przedstawicieli nauki oraz zwykłych obywateli.

W piątej edycji Konkursu „Słowa dla Innowacji", rekordowej pod względem liczby zgłoszonych prac (120), triumfował Adam Grzeszakz Tygodnika Polityka za artykuł pt. „ na patenty”. analizuje przyczyny niskiej pozycji Polski pod względem innowacyjności oraz sposoby poprawy tej sytuacji. Jednym z nich jest tzw. „uwłaszczenie naukowców", czyli przyznanie pracownikom państwowych uczelni i instytutów praw do komercjalizacji wyników prac badawczych.

Ponadto Kapituła Konkursu Słowa dla Innowacji przyznała trzy wyróżnienia, które otrzymali:

 • Mariusz Karwowski z Miesięcznika Forum Akademickie za artykuł pt. „Systemowa opieka”, w którym promowane są innowacje użyteczne społecznie oraz w przystępny sposób został opisany wpływ innowacyjności na jakość życia i ułatwienie funkcjonowania przeciętnego człowieka.
 • Andrzej Hołdys z Miesięcznika Polska Energia za cykl artykułów pod wspólnym tytułem „Energia Inaczej”, poświęconych prezentacji nowych trendów i innowacji w branży energetycznej. Trudna tematyka dotycząca rozwiązań technologicznych została w nich objaśniona w przystępny i bardzo interesujący sposób. 
 • Sylwester Sacharczuk z Dziennika Puls Biznesu za artykuł pt. „Alfabet innowacyjności”. Artykuł stanowi kompleksowy i użyteczny poradnik dla innowatorów w niespotykanej, oryginalnej, ale też przejrzystej i uporządkowanej formie. Z 24 haseł można dowiedzieć się m.in. gdzie innowatorzy mogą uzyskać finansowe i merytoryczne wsparcie w nowej unijnej perspektywie, jakie programy mają szansę na kontynuację i jakie zmiany w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej.

Jury Konkursu przyznało nagrodę specjalną Barbarze Fedoniuk oraz Sławomirowi Ostrowskiemu za cykl fotocastów pt. „Dzieci pytają o energię odnawialną”.

O przyznaniu Nagrody Specjalnej zdecydowały oryginalność i nowoczesność promowania innowacji. Ujęcie tematu w formie fotocastów jest przedsięwzięciem trudnym i wymagającym doskonałego warsztatu dziennikarskiego. Kapitułę Konkursu zaintrygowała również grupa odbiorców fotocastów, którą są dzieci dowiadujące się w przystępny sposób o źródłach energii odnawialnej. Nagrodzona praca jest dostępna na stronie internetowej www.fotocasty.pl.

***

Oceny prac konkursowych podjęli się eksperci, praktycy, specjaliści w dziedzinach, których dotyczyły poszczególne konkursy. Na czele kapituł ww. konkursów stała Bożena Lublińska – Kasprzak, prezes PARP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której misją jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki, od wielu lat prowadzi działania mające na celu promocję innowacyjności w Polsce. Organizowane przez nią konkursy z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a także dużym poparciem środowiska naukowego i biznesowego.

Zadanie finansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

:Zespół Projektowy 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości